Agencja nieruchomości z Trójmiasta | Rok założenia 1997

Znajdź nieruchomość

Działka pod bud. 1-rodz. - Gdynia Dąbrowa, ul.POMIANOWSKIEGO KAROLA

365 000 PLN348 PLN/m2

Rynek: Wtórny

Nr oferty: OR09006

Transakcja: Sprzedaż

Powierzchnia: 1050.00 m2

Rdzaj własności: Własność

Gaz(W drodze)
Prąd(W drodze)
Woda(W drodze)
Kanalizacja
Szambo

Działka pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Gdyni Dąbrowie przy ulicy Karola Pomianowskiego. Wszystkie niezbędne media znajdują się w drodze: gaz, woda, prąd. Ponadto jest możliwość czerpania wody ze studni głębinowej. Wypis z planu miejscowego dotyczący działki: MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA 3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; b) istniejące oczko wodne na terenie 02 MN1, oznaczone na rysunku planu – do zachowania; c) na terenie 02 MN1 ustala się obszar wyłączony z zabudowy, oznaczony na rysunku planu – do zagospodarowania w formie zieleni; d) na części terenu 03 MN1 mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 2. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się. 5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywność zabudowy – do 0,4, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się obszaru wyłączonego z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni; b) dopuszczalne gabaryty budynków - wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu; w przypadku lokalizacji budynku na stoku (na terenie pochyłym) dopuszcza się podwyższenie ww. wysokości zabudowy od strony niżej położonego terenu maksymalnie o 2,0 m i 1 kondygnację, pod warunkiem, że wysokość zabudowy od strony terenu wyżej położonego nie przekroczy 9,0 m, - szerokość elewacji frontowej – do 16,0 m; c) rodzaj dachu – stromy, o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia wynoszącym 35° - 45°, dopuszcza się dachy płaskie budynków parterowych oraz parterowych części budynków o powierzchni do 25 m 2 ; pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorach czerwieni, brązu lub szarości; d) kolorystyka elewacji – kolory jasne, pastelowe lub wynikające z zastosowanych tradycyjnych materiałów takich jak: tynk, cegła, drewno, kamień; e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 30 KD-L 1/2 i od ulicy dojazdowej znajdującej się poza granicami planu, 4,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 15 R, 6,0 m i 8,0 m od drogi 37 KDW, 12,0 m od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu; f) powierzchnia zabudowy – do 0,20 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się obszaru wyłączonego z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni; g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się obszaru wyłączonego z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni; h) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
lub zadzwoń
Wojciech Fac
506234218

Copyright 2018 Created & Powered by HoneyComb Studio